پرسش های متداول >

ارسال پرسش های شما از ماموت

 • چگونه مشخصات تریلر ماموت را شناسایی کنیم؟

  +

  هر یک از محصولات تولیدی شرکت های خودرو سازی دارای کد شناسایی و پلاک مشخصات می باشند که با حروف اختصاری شناسایی می شوند. در این مقاله قصد داریم به تشریح پلاک نصب شده درتریلرهای شرکت ماموت بپردازیم و به بررسی هر یک بپردازیم.
  در این پلاک مشخصاتی مانند: وزن خالص بار، شماره شاسی، ظرفیت محصول، سال تولید محصول، رنگ محصول و موار ددیگر در ج شده است. با توجه به شكل تریلر در بخش جلو تمام تریلر ها نصب می گردد .


  ۱- شماره شاسی : در این بخش با توجه به دستورالعمل های تعریف شده ۱۷ كاركتر درج می گردد كه برای هر محصول این فیلد منحصر به فرد می باشد.
  ۲- GVW : معرف وزن ناخالص كلی محصول می باشد كه شامل مجموع وزن بار و وزن تریلر می باشدكه حداکثر وزن قابل حمل كه توسط شركت طراحی شده را نشان می دهد.
  ۳- GCW : معرف وزن كلی محصول می باشد كه شامل مجموع وزن ناخالص و وزن كشنده می باشد.
  ۴- Axle ۱ :معرف میزان تناژ مجاز قابل به كار گیری به كمك محور اول می باشد . این مقدار توسط شركت سازنده محور معرفی می شود .
  ۵- Axle ۲ :معرف میزان تناژ مجاز قابل به كار گیری به كمك محور دوم می باشد . این مقدار توسط شركت سازنده محور معرفی می شود .
  ۶- Axle ۳:معرف میزان تناژ مجاز قابل به كار گیری به كمك محور سوم می باشد . این مقدار توسط شركت سازنده محور معرفی می شود .
  حداكثر جرم مجاز چرخ پنجم: چرخ پنجم معرف مجموعه میل ریش و فلنچ می باشد كه با توجه به قوانین وضع شده در حمل و نقل جاده ای و محاسبات صورت گرفته شده توسط واحد مهندسی مجتمع صنعتی ماموت قید می گردد. این مقدار بر حسب كیلوگرم عنوان می شود بیشترین مقدار بار مجاز را بیان می كند.
  ۷- سیستم : این فیلد معرف شركت سازنده می باشد.
  ۸- سال : این فیلد معرف سال تولید محصول می باشد.
  ۹- تیپ :این فیلد دارای ۶ كاراكتر می باشد كه با توجه به نوع محصول مشخص و معین می گردد كه دو كاراكتر اول نوع تریلر و ۴ کاراکتر بعدی معرف مدل پروژه تریلر می باشد.
  ۱۰- رنگ : این فیلد معرف رال رنگ به كار گرفته شده در محصول می باشد.

 • ضوابط و قوانین گارانتی تریلر

  +

  محصولات مشمول گارانتی دو ساله:
  کلیه تریلرها و کاربری های تولید شده توسط مجتمع صنعتی ماموت به استثناء تریلر یخچالی ( مدت گارانتی تریلر یخچالی ، همانند قبل یک سال خواهد بود )
  محصولات مشمول الزام انجام سرویس های ادواری:
  کلیه تریلرها و کاربری های تولید شده توسط مجتمع صنعتی ماموت
  زمان شروع
  کلیه تریلرها و کاربری هایی که بعد از تاریخ ۹۵/۰۹/۰۱ تحویل مشتریان شده اند.
  الزامات
  انجام سرویس اولیه و سرویس های ادواری (سه ماهه) مطابق پروتکل های پیوست.
  فرم های سرویس ها به شماره های ۰۰-۱۱۱۴۰۲۶ ، ۰۰-۱۱۱۴۰۲۷ ، ۰۰-۱۱۱۴۰۲۸ و ۰۰-۱۱۱۴۰۲۹ در سایت شرکت نیز در دسترس می باشند.
  توجه:بازه زمانی مراجعه جهت انجام سرویس اولیه ( سه ماه پس از تحویل ) ، ۷۵ تا ۱۰۰ روز پس از تحویل محصول به مشتری می باشد.
  توجه:در صورت عدم مراجعه محصول به نمایندگی های مجاز شرکت ماموت دیزل جهت انجام سرویس اولیه و سرویس های دوره ای مطابق برنامه ، گارانتی محصول لغو خواهد شد.
  هزینه انجام سرویس ها
  اجرت انجام سرویس اولیه به عهده گارانتی و هزینه انجام سایر سرویس ها به عهده مشتری می باشد. توجه:کلیه تنظیمات ، آچارکشی ها و رگلاژها پس از سرویس اولیه مشمول گارانتی نخواهند شد.
  مواردی که شامل گارانتی نخواهند شد
  - عیوب ناشی از استفاده و نگهداری نادرست
  - عیوب ناشی از استفاده و نگهداری نادرست از محصول ، بارگیری بیش از ظرفیت مجاز و قراردادن بار در محل نامناسب تریلر مانند لبه ها و عدم توجه راننده به چراغ های هشدار دهنده
  - عیوب ناشی از نصب قطعات اضافی و یا تغییر در مشخصات فنی محصول
  - عیوب ناشی از ضربه ، بلایای طبیعی ، تماس با مواد اسیدی، آتش سوزی و بی احتیاطی راننده
  - عیوب ناشی از دستکاری افراد غیرمتخصص و خارج از شبکه نمایندگان شرکت ماموت دیزل
  - عیوب ناشی از استفاده از قطعات ، لوازم غیر اصلی و مواد مصرفی متفرقه
  - صقعات مصرفی مانند لنت ترمز
  اقداماتی که لازم است توسط نمایندگی انجام شود
  - تحویل کپی پروتکل به مشتری
  - مهر نمودن دفترچه گارانتی تریلر
  - ارسال مستندات مربوط به سرویس اولیه مطابق روال معمول گارانتی
  دفترچه گارانتی و راهنمای مشتری جهت ثبت سرویس های دوره ای مشتری در نظر گرفته شده كه تمامی مشتریان در صورت عدم دریافت دفترچه یاد شده به نمایندگی های مجاز ماموت دیزل جهت اخذ دفترچه مراجعه نمایند.
  آز آنجایی كه تریلر های ماموت روی كشنده های غیر اسكانیایی نصب می شود مشتریان حتما بعد از تحویل تریلر به نمایندگان مجاز مراجعه و میزان فشار باد تریلر را طوری تنظیم نمایند كه فشار مخزن روی تریلر روی عدد ۸,۲ تنظیم شود.
  کدهای اجرت تریلر
  سرویس اولیه تریلر چادری ۶۰۰۰۸۰۰۱
  سرویس اولیه تریلر کفی ۶۰۰۰۸۰۰۲
  سرویس اولیه تریلر کانتینر بر ۶۰۰۰۸۰۰۳
  سرویس اولیه تریلر کمپرسی ۶۰۰۰۸۰۰۴
  سرویس اولیه تریلر تانکر ۶۰۰۰۸۰۰۵
  سرویس اولیه تریلر یخچالی ترموکینگ ۶۰۰۰۸۰۰۶
  سرویس سه ماهه تریلر چادری ۶۰۰۰۸۰۰۷
  سرویس سه ماهه تریلر کفی ۶۰۰۰۸۰۰۸
  سرویس سه ماهه تریلر کانتینر بر ۶۰۰۰۸۰۰۹
  سرویس سه ماهه تریلر کمپرسی ۶۰۰۰۸۰۰۱۰
  سرویس سه ماهه تریلر تانکر ۶۰۰۰۸۰۱۱
  سرویس سه ماهه تریلر یخچالی ترموکینگ ۶۰۰۰۸۰۱۲
  سرویس اولیه کمپرسی (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۱۳
  سرویس اولیه حمل بار (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۱۴
  سرویس اولیه یخچالی با یونیت سافکار (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۱۵
  سرویس اولیه یخچالی با یونیت ترموکینگ (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۱۶
  سرویس اولیه چادری (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۲۱
  سرویس اولیه تانکر (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۲۲
  سرویس سه ماهه کمپرسی (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۱۷
  سرویس سه ماهه اتاق حمل بار (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۱۸
  سرویس سه ماهه یخچالی با یونیت سافکار (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۱۹
  سرویس سه ماهه یخچالی با یونیت ترموکینگ (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۲۰
  سرویس سه ماهه چادری (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۲۳
  سرویس سه ماهه تانکر (کاربری) ۶۰۰۰۸۰۲۴

 • ضوابط و قوانین گارانتی اسکانیا

  +

  تعریف گارانتی
  گارانتی به معنای ضمانت كیفیت و عملكرد یك محصول در یك بازه زمانی مشخص و با حفظ شرایط نگهداری می‌باشد.
  دوره گارانتی
  دوره گارانتی خودروهای اسكانیا به مدت یك سال از تاریخ تحویل خودرو و بدون محدودیت كیلومتر كاركرد ( با در نظر گرفتن موارد زیر ) می‌باشد.
  شرایط گارانتی
  در موارد زیر خودرو شامل شرایط گارانتی نمی‌باشد:
  خرابی های ناشی از ضربه، تصادف و بلایای طبیعی.
  خرابی های ناشی از سهل انگاری راننده و یا عدم توجه به چراغ های هشدار دهنده روی داشبورد.
  خرابی های ناشی از دستكاری افراد غیر متخصص و خارج از شبكه نمایندگان شركت ماموت دیزل.
  خرابی های ناشی از استفاده از قطعات و لوازم غیر اصلی و مواد مصرفی متفرقه.
  خرابی های ناشی از نصب قطعات اضافی و تغییر کاربری بدون هماهنگی و كسب مجوز از شركت ماموت دیزل.
  توجه: در صورت عدم مراجعه خودرو به نمایندگی های مجاز شركت ماموت دیزل جهت انجام سرویس اولیه و سرویس های دوره ای مطابق برنامه، گارانتی خودرو لغو خواهد شد.
  توجه: كلیه تنظیمات و رگلاژها پس از سرویس اولیه مشمول گارانتی نخواهند شد.
  اقلام مصرفی
  قطعات و مواد مصرفی عبارتند از روغن ها، روانکارها، فیلترها، مایع خنک کننده و گاز کولر.
  این اقلام تنها در صورتیکه تعمیرات ناشی از خرابی قطعات و سیستم های خودرو موجب تعویض آنها شود، تحت پوشش گارانتی قرار می‌گیرند.
  قطعات فرسایشی - دارای عمر مفید
  ایرادات كیفی ( ذاتی ) لنت های ترمز، تسمه ها، لامپ ها و تیغه های برف پاک کن در ابتدای تحویل خودرو دارای ۱۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد و صفحه كلاچ دارای یك سال ضمانت می‌باشند. همچنین در صورت خرابی ناشی از ایراد کیفی ( ذاتی ) قطعه و یا آسیب دیدگی در اثر خرابی سایر قطعات و سیستم ها پس از موعد مذکور ( در دوره گارانتی ) مشمول ضمانت می‌باشند.
  رنگ خودرو
  ضمانت رنگ خودرو مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ۱۸ ماه می‌باشد.
  باتری
  باتری خودرو به مدت یك سال مشمول گارانتی می‌باشد.
  لاستیک
  لاستیک خودرو به مدت یكسال دارای گارانتی می‌باشد.
  شیشه جلو
  شیشه جلو به مدت یک ماه مشمول گارانتی می‌باشد.
  ضمانت تعمیرات و قطعات
  تعمیرات انجام شده در نمایندگی های شركت ماموت دیزل دارای ۲ ماه و یا ۳۰۰۰ كیلومتر كاركرد ( هر كدام كه زودتر فرا برسد ) و قطعات تعویض شـده دارای ۶ ماه و یا ۱۰۰۰۰ كیلومتر ( هركدام زودتر فرا برسد ) ضمانت می‌باشند.
  قطعات مستهلك ( داغی ) قطعات مربوط به موارد غیر گارانتی تحویل مشتری می‌گردند.

 • امداد جاده اسکانیا

  +

  خودروهایی كه عمر كاركرد آن ها زیر ۱۰ سال است. جهت ارتباط با مرکز امداد جاده با شماره تلفن های ۰۹۳۵۹۹۵۰۰۶۹ و یا ۴۴۱۹۶۷۱۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید ( لطفا از شماره های فوق فقط در مواقع امداد استفاده نمایید ).
  قبل از تماس، شماره شاسی خود را آماده نمائید. محاسبه هزینه و صدور صورت حساب ایاب و ذهاب، اجرت تعمیرات و هزینه قطعات در صورتیکه تعمیرات انجام شده تحت پوشش گارانتی قرار گیرد ( مطابق شرایط ارائه خدمات گارانتی ) با هزینه شرکت انجام شده و در غیر این صورت بر عهده مشتری می‌باشد. پس از اتمام خدمات، صورت حساب امداد جاده توسط امدادگر به شما ارائه خواهد شد، خواهشمند است موارد مندرج در آن را بررسی و در صورت تایید امضا نمایید.

 • خدمات جاده ای اسکانیا

  +

  خدمات امداد جاده شركت ماموت دیزل به صورت شبانه روزی ( ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته ) پشتیبان شما می‌باشد. در صورت بروز اشكال در خودرو، شما می توانید از طریق تماس تلفنی با مركز امداد شركت ماموت دیزل ارتباط برقرار كرده و در خصوص ایراد به وجود آمده راهنمایی های لازم را دریافت نمائید. همچنین در صورتی كه خودرو به هر دلیلی ( فنی یا ایمنی ) قادر به حركت نباشد، مركز امداد جاده اقدام به هماهنگی با نمایندگی ها و اعزام خودروی امداد می‌نماید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به مجتمع صنعتی ماموت می‌باشد. Copyright © 2009 - 2018 MammutCo.com